dimarts, 27 de novembre del 2007

Plan Integral de marketing turistic de Ecuador

Es tracte d’un pla de màrketing que analitza,tant a àmbit intern com extern, el producte Equador, com a un producte que s’ha de definir i posiconar per tal d’ aconseguir que sigui tant compatitiu a nivell mundial com els demés.L’objeciu d’aquest pla és confeccionar un projecte de futur immediatament aplicable per a potenciar aquest producte.

Podeu fer-hi una ullada més acurada a la fitxa de la wiki:

http://oget.wikispaces.com/Pla+integral+de+m%C3%A0rketing+turistic+d%27Equador

Crec que és un pla molt complert,molt acurat, molt precís que contempla tots i cadascún dels punts d’un pla de màrketing.

Una de les coses que més m’ha agradat ha estat que tot el pla esta molt ben organitzat,estructurat i desenvolupat, a més per fer-ho més aclarador hi trobem fins i tot, esquemes i gràfiques.
A part, té un vocabulari molt estàndar,entenador per a tothom i és molt agradable visualment.

Potser el què es podien haver estalviat, segons el meu punt de vista, són algunes de les 56 accions de màrketing, que estan posades unes dins de les altres i tot i aixì les repateix aïlladament.

Les tres paraules que defineixen aquest pla per a mi són: complert,acurat i precís.